Prihlásiť sa

Daniel Hruda

 • Družstevníctvo

  Družstevníctvo ako forma podnikania, kde vzájomnou spoluprácou spojením podnikateľských zámerov, finančných zdrojov a schopností družstevníkov vznikajú určité výhody pre členov družstva. Družstvo ako dobrovoľné združenie osôb na zabezpečenie a realizovanie určitých potrieb, ktoré vzájomnou spoluprácou znásobujeme a spoločne vytvárame. Činnosť družstva spočíva v aktivite vlastných členov, zameranej na majetkovú, kultúrnu a sociálnu stránku.
 • Moje aktivity

  V Tradičnom družstve pôsobím na pozícii konzultanta, kde sa venujem predovšetkým vzdelávaniu členskej základne družstva. Mojou úlohou je prichádzať s novými nápadmi, aktivitami, činnosťami a stratégiami, ako vytvárať v družstve spoluprácu a synergiu tak, aby naše družstvo bolo úspešnejšie. Ďalej pôsobím aj v projektoch družstva, v projekte Zelených energií a elektromobility a v projekte platobných služieb.
 • O mne

  Daniel Hruda

  Daniel Hruda 

  Kto som? Čomu sa venujem? A prečo?

  Kto som?

  Akým je človek v skutočnosti, ho vystihujú hlavne jeho vlastnosti, to čo ho baví a aký životný štýl vedie. Jeho návyky, priority a hodnoty.
  Ja osobne v živote rád spoznávam charakterných ľudí, ktorí majú podobné záujmy a názory. Vo voľnom čase študujem ekonomiku a marketing a vysoko uznávam kreativitu a kreatívnych ľudí.
  Vždy sa mi páčila myšlienka, že aj z mála sa dá urobiť veľa, stačí pri tom len znalosť, entuziazmus a kreatívnosť.
 • Pasívne príjmy

  Pasívny príjem alebo pasívny dôchodok. Výraz pasívny príjem sa používa ako hovorové označenie pre príjem dosahovaný s malým alebo nulovým úsilím. Nie je to celkom pravda aj pasívny príjem treba vybudovať a o pasívny príjem sa treba, aj starať. Či už je to pasívny príjem z prenájmu, príjmy z podielov v podnikoch aj úroky a príjmy z cenných papierov a fondov, kapitálové zisky z nehnuteľnosti, výnosy z reklamy a pod.
 • Spolupráca

  Spolupráca je veľmi dôležitá. Čo ma najviac inšpiruje a, čo vnímam neuveriteľne pozitívne je skutočnosť, že sme vzájomnou spoluprácou za krátku dobu a v podstate veľmi rýchlo dokázali postaviť na nohy projekty, ktoré sú z môjho pohľadu naozaj veľké a majú obrovský potenciál. Najlepšie však je to a v tom vidím aj obrovské privilégium, že ich osud máme vo vlastných rukách. 

Prihlásiť sa alebo Registrovať sa