Prihlásiť sa

Pasívne príjmy

  • Pasívne príjmy

    Pasívny príjem alebo pasívny dôchodok. Výraz pasívny príjem sa používa ako hovorové označenie pre príjem dosahovaný s malým alebo nulovým úsilím. Nie je to celkom pravda aj pasívny príjem treba vybudovať a o pasívny príjem sa treba, aj starať. Či už je to pasívny príjem z prenájmu, príjmy z podielov v podnikoch aj úroky a príjmy z cenných papierov a fondov, kapitálové zisky z nehnuteľnosti, výnosy z reklamy a pod.

Prihlásiť sa alebo Registrovať sa