Prihlásiť sa
Príbeh Márie Fabianovej
Príbeh Márie Fabianovej

Príbeh Márie Fabianovej

Úvod od spoločnosti. V roku 2001 bolo DRUŽSTVO slovenskou spoločnosťou, ktorá sa od iných odlišovala svojim nezvyčajným cieľom, vytvoriť vlastný dôchodkový systém pre svojich členov.
 
Vďaka silnej viere, poctivej práci a túžby mnohých členov žiť inak, nespoliehať sa len na štátny dôchodkový systém, mať vyššie príjmy v dôchodkovom veku.
Družstvo postupne naberalo na kondícii a dnes aktívne pôsobí na slovenskom aj medzinárodnom trhu.

Príbeh člena, pani Márie Fabianovej z Odorína

Stále kráčaj dopredu

 
Rada by som sa podelila s mojimi začiatkami a postrehmi v DRUŽSTVE. Som členkou družstva od roku 2009. Mám 70 rokov. Je známe, že sedemdesiatka je stredný vek. Takže myseľ nám skôr narodeným ešte slúži v tomto veku.
 
Myslím si, že každý člen družstva by si mal určiť cieľ, ktorý chce dosiahnuť. Niekto chce toho viac a chce byť aj viditeľný, o čom značia jeho výsledky dosiahnuté v družstve. Niekto zase menej, ale tiež nechce zaostávať, každý v rámci svojich možností. Preto aj málo je niekedy viac.
 
V družstve treba vidieť aj toho prvého aj posledného, čo značí pomôcť si navzájom. Keď družstvo dosahuje dobré výsledky sme všetci spokojní a tešíme sa. Je potrebné, aby sme boli mi družstevníci dôslední, aby naše družstvo prosperovalo, aby sme boli viditeľní v našich projektoch, ktoré sme si vytýčili. Plnením úloh nášho družstva a budovaním pasívnych príjmov, vytvárame každému členovi jeho životný štandard.
 
Členkou DRUŽSTVA som sa stala vďaka mojej dcére Zuzke Lukáčovej a som jej za to vďačná. Patrí jej moje veľké Ďakujem. Viem koľko toho chcem dosiahnuť a preto aj v tomto veku mám svoje ciele. Dosiahnuť čo najväčšiu produktivitu pre naše družstvo.
 
Prečo to vlastne robím? Robím to preto, že nemyslím len na seba, ale aj na budúcnosť svojej rodiny. A to je mojou hnacou silou napredovať.
 
V závere milí družstevníci pracujme spoločne tak, aby v našom úsilí ktoré teraz vydávame, mohli pokračovať naši ďalší členovia, či už rodina alebo iní známi. Majme stále úsmev na tvári a nech sa nám v nasledujúcich rokoch dobre zadarí.
 
Mária Fabianová
 
Osobná web stránka vlastná webstránka osobná stránka - danielhruda.eu

Osobná web stránka webová stránka moja web stránka je určená predovšetkým tým ktorých zaujíma vytvorenie vlastného pasívneho príjmu. Ako si vybudovať pasívny príjem a efektívne sa tak postarať o svoju finančnú budúcnosť. Pozrite si moju web stránku možno Vás niečo zaujme.

Prihlásiť sa alebo Registrovať sa