Prihlásiť sa

Pasívne príjmy

Pasívny príjem alebo pasívny dôchodok. Výraz pasívny príjem sa používa ako hovorové označenie pre príjem dosahovaný s malým alebo nulovým úsilím. Nie je to celkom pravda aj pasívny príjem treba vybudovať a o pasívny príjem sa treba, aj starať. Či už je to pasívny príjem z prenájmu, príjmy z podielov v podnikoch aj úroky a príjmy z cenných papierov a fondov, kapitálové zisky z nehnuteľnosti, výnosy z reklamy a pod.

Čo sú to pasívne príjmy?

Veľa ľudí tento pojem už počulo a veľa ľudí zasa nie. Na pasívne príjmy sú vo svete rôzne názory.
Pre jednoduchosť pochopenia si pasívny príjem najľahšie predstavíme na príklade prenájmu bytu. To znamená, že ak vlastníte byt, ktorý nie je pod hypotékou a prenajímate ho, máte pasívny príjem. Ale koľko ľudí si dnes reálne dokáže zarobiť na druhý byt a prenajímať ho? Sú to často krát len ľudia, ktorí sú úspešní vo svojom podnikaní a vedia naakumulovať takýto svoj, nie bankový kapitál.

Prečo mať pasívne príjmy?

Hoci sa v dnešnej dobe už mnoho o pasívnych príjmoch hovorí, v praxi sa stretávam, že množstvo ľudí ich nepovažuje za vôbec dôležité. Pokiaľ človek má prácu, ma priemerný alebo nadpriemerný príjem, aktívny príjem a práca ho aj baví, vôbec sa pasívnymi príjmami nezaoberá.
 
To priamo súvisí hlavne s tým, že aby ste si pasívny príjem vybudovali, potrebujete veľa kapitálu, znalostí, energie a hlavne trpezlivosti, pretože pasívne príjmy sa častokrát budujú desiatky rokov a preto nie je veľa ľudí ochotných venovať toľko času tejto myšlienke, ale sústredia sa na ich tvorbu.
 

Tvorba pasívnych príjmov

Ale ak sa nad tým naozaj zamyslíte, tak práve tvorba pasívnych príjmov je veľmi dôležitá, nakoľko každému z nás sa môže stať, že môžeme prísť aj o veľmi dobrú prácu, môže sa nám napríklad zmeniť zdravotný stav tak, že prácu nebudeme vedieť vykonávať, alebo jednoducho nás prestane baviť.
 
Ja osobne mám názor, že človek je slobodný jedine vtedy, ak ráno vstane a môže robiť to, čo chce.

Ako budovať Pasívne príjmy?

Ako som už na začiatku písal, na pasívne príjmy sú vo svete mnohé názory, môj osobný názor je, že sú len tieto druhy pasívnych príjmov.
 
1Príjmy z prenájmu
2Príjmy z podielov vo firmách
3Príjmy z autorských podielov alebo Know-How

Čo pasívne príjmy vyžadujú

Častokrát si však pasívne príjmy vyžadujú množstvo kapitálu alebo investovanej energie do získania vedomostí a znalostí v podnikaní, a preto sú pre bežných ľudí nedostupné, ale ja verím, že planéta a aj naša spoločnosť sa vyvíja a časom budú dostupnejšie aj pre bežných ľudí.
 

Zabezpečenie pasívnych príjmov

Družstevníctvo ako 170 ročný model podnikania, v ktorom pasívny príjem môžu získať všetci členovia družstva, nie len tí najlepší a, kde je pasívny príjem tvorený z etických a organických aktív.
 
Ak chcete byť súčasťou tohto trendu a fenoménu, jednoznačne si dovoľte spoznať viac družstvo a jeho projekty.
 

Družstevníctvo

DružstevníctvoDružstevníctvo ako forma podnikania, kde vzájomnou spoluprácou spojením podnikateľských zámerov, finančných zdrojov a schopností družstevníkov vznikajú určité výhody pre členov družstva. Družstvo ako dobrovoľné združenie osôb na zabezpečenie a realizovanie určitých potrieb, ktoré vzájomnou spoluprácou znásobujeme a spoločne vytvárame. Činnosť družstva spočíva v aktivite vlastných členov, zameranej na majetkovú, kultúrnu a sociálnu stránku.

Blog moje články

Pozrite si môj blog.

Príbeh Márie Fabianovej

25-02-2021 Zobrazení:158 Blog Daniel Hruda

Úvod od spoločnosti. V roku 2001 bolo DRUŽSTVO slovenskou spoločnosťou, ktorá sa od iných odlišovala svojim nezvyčajným cieľom, vytvoriť vlastný dôchodkový systém pre svojich členov.

Hodnotenie: 5.00

Čítaj viac

Tradičné družstevníctvo

25-02-2021 Zobrazení:133 Blog Daniel Hruda

Pohľad družstevníka na tradičné družstevníctvo Zuzana Lukáčová Družstevníctvo existovalo a existuje všade okolo nás, ale väčšina ľudí o tom nevie. V mnohých krajinách sveta je nosným modelom fungovania ekonomiky a v niektorých je považované za jej novú alternatívu fungovania. Európska únia pokladá...

Hodnotenie: 5.00

Čítaj viac

O čom píšem

25-02-2021 Zobrazení:385 Blog Daniel Hruda

Môj Blog som založil hlavne z dôvodu, aby som mal svoje myšlienky a články v jednom priestore a nemusel ich umiestňovať na stránky tretích strán, ako sú verejne blogy a sociálne siete a, aby si dôležité témy a myšlienky vedeli...

Hodnotenie: 5.00

Čítaj viac
Môžete mi napísať Vašu spätnú väzbu.

Prihlásiť sa alebo Registrovať sa